lorko.sk
Rozhodovanie - lorko.sk
kým spôsobom naše podvedomie vyhodnocuje príležitosti a ako pôsobia zmeny rozhodovacieho prostredia na intuitívne úsudky? Do akej miery sme ovplyvniteľní?