lorko.sk
Ekonomické experimenty - behaviorálna ekonómia
Ekonomické experimenty sú nástrojom behaviorálnej ekonómie na skúmanie vplyvu rôznych fakorov na ekonomické rozhodnutia jednotlivcov.