lorko.sk
Citáty z behaviorálnej ekonómie
Nestabilita našich preferencií má za následok preferenciu stability. Keďže nevieme čo chceme, radšej ostávame tam, kde sme.