lorko.sk
Behaviorálna ekonómia - lorko.sk
Behaviorálna ekonómia skúma, ako ľudia reagujú na podnety a snaží sa nájsť systematické vzorce správania. Cieľom je pomáhať ľuďom robiť lepšie rozhodnutia.