lorenalupu.com
Problema cu HR-ul în zilele noastre
Ah, angajarea. Ah, acest comerţ al forţei de muncă vs. bani. Dacă asculţi la directorii de HR, nu există personal calificat pentru nimic, lumea nu vrea să muncească, e strâmbă, ciungă, şchioapă şi …