longquyen.info
Pallet sắt thùng kín vách đóng mở
Pallet sắt thùng kín vách đóng mở có những ưu điểm sau: Kết hợp giữa kệ xếp chồng có thể dùng xe nâng pallet chồng các pallet lên nhau Có tính bao gói chứa đựng của thung hộp vật tư, vật liệu vì ch…