longquyen.info
Ngăn kéo ray trượt lưu trữ đa năng lắp trên giá kệ pallet
Ngăn kéo ray trượt lưu trữ đa năng lắp trên giá kệ pallet Sử dụng linh hoạt hơn nhờ các tầng ngăn kéo, các ngăn kéo có thể đặt trực tiếp các tầng ngăn kéo lên sàn kho Các ngăn kéo cho kệ pallet để …