longquyen.info
Kệ sắt sàn nghiêng kệ sắt trưng bày và lưu trữ đa dụng 2018-KSN0308
[slideshow_deploy id=’14458′] Để được nhiều hàng hơn vì sàn nằm nghiêng sẽ dài hơn sàn nằm ngang Dễ lấy hàng từ một phía vì hàng sẽ trôi ra phía đứng lấy hàng, Mặt sàn nghiêng tù…