longquyen.info
Kệ sắt kệ pallet để vải kho nguyên liệu may mặc công ty May Hà Bắc
Kệ sắt kệ pallet để vải kho nguyên liệu may mặc công ty May Hà Bắc được ghép hai hay nhiều dãy giá kệ lại với nhau để tăng chiều sâu chung của cả khối giá kệ lớn để cuộn vải với khổ cuộn vải tới và…