longquyen.info
Giá kệ để hàng kệ chứa hàng Drive-in kho hàng công ty Sunhouse
Giá kệ để hàng, kệ chứa hàng, kệ Drive-In / Drive-Through có các đặc điểm sau: Được thiết kế để lưu trữ cùng loại sản phẩm cho mỗi tầng giá kệ. Chứa một số lượng lớn các pallet với mật độ cao trong…