longlaclu.com
Mình đã học mix nhạc cách nào? - My random thoughts, my true lies
Học thì cũng khá bản năng, nhưng note lại để xem có thể cải thiện được gì tốt hơn cho phần mix nhạc này hay không.