longlaclu.com
Làm ví điện tử có nên tích hợp chức năng quản lý tiền hay không? - My random thoughts, my true lies
Ví truyền thống mới dùng để giữ tiền chứ ví điện tử phải hịn hơn chứ? Tiêu càng nhanh càng tốt giữ làm cái gì?