longlaclu.com
[mình làm game]4.Moe - khi tình yêu ảo tới - My random thoughts, my true lies
Tình yêu của otaku với nhân vật chính trong manga, của gamer với nhân vật ưa thích của mình có được gọi là một tình yêu thật sự hay không?