longlaclu.com
[mình làm game] 3.Game có thể giúp tăng doanh số iPhone thế nào? - My random thoughts, my true lies
Nếu không thuộc thế giới game, bạn có thể học được những gì từ thế giới đó để áp dụng cho công việc kinh doanh hay cuộc sống của bản thân bạn?