longlaclu.com
[mình làm game] 2.Động cơ của anh là gì, người chơi game? - My random thoughts, my true lies
Sếp, dạo này A1 giảm quá anh. Anh cho em tiền để re-call game thủ quay lại với game mình anh nhé. Quay cái beep mà quay, biết sao nó bỏ game không?