longlaclu.com
[mình làm game] 1.Vậy game là gì? - My random thoughts, my true lies
Game là gì? Có phải là mấy trò trẻ trâu bắn giết hay không? Hay là chính cuộc sống, chính thực tại mà bạn đang trải nghiệm?