longlaclu.com
Vì sao người ta khoái zombie tới vậy? - My random thoughts, my true lies
Zombie là một người đã chết, có nghĩa là có thể chết thêm lần nữa cũng không sao. Mù màu, không quan tâm tới giới tính, chính trị, hành xử một cách dễ đoán