longlaclu.com
Tại sao ROI trên mobile vẫn thấp? - My random thoughts, my true lies
Tỷ lệ Conversion Rate quá thấp, đến từ nhiều lý do như độ lớn màn hình, thời gian và thói quen của người sử dụng thiết bị di động.