longlaclu.com
Branding/Performance Marketing sống chung với nhau thế nào với mobile game? - My random thoughts, my true lies
Chỉ cần chạy branding cho mobile game với celeb là xong? Hay chỉ cần chạy performance lấy Install là xong? Hay cứ phải làm cả hai mới được?