longlaclu.com
Brand Equity trên Mobile - My random thoughts, my true lies
Một vài Nhà Phát Hành tại VN chuyên ăn theo IP của công ty lớn để lướt sóng liệu có tồn tại được lâu hay không? Pokemon Go chả phải đã lắng dần rồi hay sao?