longlaclu.com
Adtech : không chết, chỉ mang theo quá nhiều gánh nặng quá khứ - My random thoughts, my true lies
Disclaimer : Đây là bài dịch, và là chuyện ở Mỹ. Đừng tin mình dịch, hãy đọc bài gốc. Nhưng mà, TQ sắp mua cả thế giới tới nơi rồi.