longlaclu.com
Dữ liệu người dùng, kiểu nào? - My random thoughts, my true lies
Video siêu dễ hiểu về việc phân loại cách thu thập thông tin người dùng trên môi trường trực tuyến theo ba cách khác nhau.