longlaclu.com
Định dạng Interstitial cho Mobile không tốt hơn Banner bình thường được bao nhiêu - My random thoughts, my true lies
Interstitial được user nhìn lâu hơn Banner, tuy vậy dường như kết quả tệ như nhau vì họ mất thời gian hơn để tìm nút X - nút đóng.