longlaclu.com
Retention cho mobile game : 40-20-10 - My random thoughts, my true lies
Retention là một trong những chỉ số cực kỳ quan trọng liên quan tới game (không chỉ là mobile game). Nếu user không tiếp tục quay lại chơi game của bạn vào những ngày sau, làm sao bạn đảm bảo rằng họ sẽ trả tiền (đồng nghĩ với việc LTV tăng?) Một trong những rule-of-thumb của chỉ số retention với mobile là retention ngày 1, ngày 7, ngày 28 phải đạt được 40% – 20% – 10%. Nếu không đạt được mức này, cần phải đảm bảo optimize lại trong game, đặc biệt là các trải nghiệm ban đầu ở ngày 1 tới ngày 7 (FTUE – First time user experience – đó là lý do tại sao khá nhiều…