longlaclu.com
Thực ra, trình bày cái gì trước đám đông cũng rất đáng sợ
Bởi vì nó đáng sợ, trước khi làm bài Presentation đừng bao giờ nghĩ tới việc mình sử dụng hình ảnh gì, màu sắc gì, theme gì. Hãy trả lời một câu hỏi ...