longitude-adjustment.com
“มีแฟนแล้วหรอ? แล้วไงอ่ะ มะ หาเด็กกัน”
นี่บอกก่อนเลย ไม่ได้เข้ามาอัพบล็อกมาครึ่งชาติแล้ว เพราะมัวแต่คิดว่า เออ เดี๋ยวหาข้อมูลก่อน เออ เดี๋ยววางโครงเรื่องวางเอาท์ไลน์ใส่บูลเล็ทหัวข้อก่อน เออ ไหนจะ grammar check อีกล่ะมึง โอ๊ยยังไม่อยากเข…