lomzatek.pl
Szkoła Liderów Miasta Łomży
Miasto Łomża podpisało z Fundacją Szkoła Liderów i Fundacją Veolia Polska list intencyjny dotyczący programu Szkoła Liderów Miast w Łomży. Jest to program wspierający miejskich liderów i tworzący ś…