lomzatek.pl
Szansa dla łomżyńskich uczniów
Miasto Łomża otrzymało oficjalne zaproszenie do udziału w projekcie “Pierwszy Milion masz w Głowie”, adresowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zadaniem kilkuosobowych zespołów …