lomzatek.pl
Sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne trafiły do szkół
W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się symboliczne przekazanie sprzętu z projektu “Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”. Do sześciu szkół z nas…