lomzatek.pl
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny
Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie w dniach: 01 &#8211…