lomzatek.pl
Prezydent Mariusz Chrzanowski rozpoczął drugą kadencję
Podczas obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej Łomży w nowej kadencji, po złożeniu ślubowania przez radnych, odbyło się zaprzysiężenie Mariusza Chrzanowskiego na Prezydenta Łomży. W ostatnich wyborac…