lomzatek.pl
„Prędkość” pod kontrolą – działania łomżyńskiej “drogówki”
Za główną przyczynę zdarzeń drogowych w dalszym ciągu można uznać nadmierną i niedostosowaną do warunków drogowych, jak też atmosferycznych, prędkość. Wczoraj od godzin rannych na drogach Łomży i p…