lomzatek.pl
Powołano Łomżyńską Radę Sportu
Dwudziestu dwóch członków liczy Łomżyńska Rada Sportu nowej kadencji. Zarządzenie w sprawie jej powołania podpisał 15 lutego prezydent miasta Mariusz Chrzanowski. Zadaniem Łomżyńskiej Rady Sportu j…