lomzatek.pl
Pamięć o Dmowskim wciąż żywa
Był jednym z architektów niepodległej Polski. Roman Dmowski – mąż stanu, wybitny ideolog, polityk i dyplomata. Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę zbiega się z 79. rocznicą jego ś…