lomzatek.pl
Odbiór odpadów wielkogabarytowych – ZABUDOWA WIELORODZINNA i JEDNORODZINNA
WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ TERMIN: 25.09.2018 r. PROSIMY O WYSTAWIENIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYWÓZ – TJ. 24.09.2018 r., EWENTUALNIE NAJPÓŹ…