lomzatek.pl
Nowe boisko przy SP 1 w ciągu dwóch lat?
Jeszcze w tym roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży. Prezydent Mariusz Chrzanowski wystąpił do Rady Miejskiej o zabezpieczen…