lomzatek.pl
Kształcenie zawodowe szansą na dobrą pracę
„Dobry zawodów – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” to projekt realizowany m.in. przez samorządy zrzeszone w Łomżyńskim Forum Samorządowym w ramach R…