lomzatek.pl
Kolejne środki zewnętrze na przebudowę Filharmonii Kameralnej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Infrastruktura kultury”, przyznał dotację na „Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego”. Otrzymane p…