lomzatek.pl
Informacja w sprawie przedłużenia ważności Łomżyńskiej Karty Miejskiej dla Seniorów
Mieszkańcy miasta Łomży, którzy ukończyli 60 lat i posiadają Łomżyńską Kartę Miejską uprawniającą do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie miasta, aby przedłużyć jej ważność mogą sk…