lomzatek.pl
Co dalej z koleją w Łomży? Jest odpowiedź PKP PLK S.A.
W połowie listopada Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku poinformował o planowanej rezygnacji z rewitalizacji połączeń kolejowych mających na celu przywrócenie transportu zbior…