lomzatek.pl
Bezpieczniejsze “zebry”
Siedem przejść dla pieszych zostało doświetlonych w czerwcu w Łomży. Na ten cel z budżetu miasta przeznaczono 92 tys. zł. – Tego typu działania inwestycyjne przyczyniają się przede wszystkim do zwi…