lolabarbar.com
Min kille o jag
Jag har kommit in i en ny fas i mitt liv. Jag ska bli bra på förhållanden. Den som är närmast är SassaJuan och det är trist. Men jag har bestämt att satsa på vår relation. Så det ska jag berätta me…