lol.gamepedia.com
XiaoWeiXiao
Yu "XiaoWeiXiao" Xian (Hanzi: 余显) was previously a mid laner for Victory Song Gaming.