loitthinkouyy.wordpress.com
Không ham hoạt động thể chất là dấu hiệu của thông minh?
Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm những người thông minh thường lười hoạt động thể chất hơn những người không thông minh. Nghiên cứu này dường như chứng minh giả thuyết cho rằng người thông minh thư…