loitthinkouyy.com
TQ và Ấn Độ lại sắp chiến tranh?
TQ và Ấn Độ lại sắp chiến tranh? Trung Quốc gây sự với tất cả các nước láng giềng. Nhưng Bắc Kinh nên nhớ Ấn Độ là quóc gia không dễ nuốt trôi. Hiện nay lính Trung Quốc chỉ còn cách một tiền đồn củ…