loitthinkouyy.com
Pháp: Hoang mang làn sóng biểu tình biến thành bạo động
Pháp: Hoang mang làn sóng biểu tình biến thành bạo động Trong suốt hai tuần qua, nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở khắp nơi. Điều đáng nói là các vụ biểu tình thường biến thành bạo động gây hoang mang d…