loitthinkouyy.com
Hai Việt kiều Canada phải ngồi tù ở VN
Hai Việt kiều Canada phải ngồi tù ở VN VBF-Nhà Nước VN đã bắt giam hai Việt kiều Canada vì tội đánh người. Thật chớ trêu khi cả hai đã bị tuyên án ngồi tù trên 1 năm. Thực tế cũng chỉ vì con nợ năm…