lohari.net
Sveitsi harkitsee kannabislakien löyhentämistä
Kyseessä olisi aluksi kokeilu, jossa 5 000 sveitsiläistä saisi luvan kannabiksen käyttämiseen.