loetdaday.com
Đau vùng hạ vị là bị bệnh gì, biểu hiện đau hạ vị có nguy hiểm không ?
Những Tin Chính Trong Bài1 Đau hạ vị tức là đau ở vùng bụng phía dưới rốn. Những cơn đau vùng hạ vị có mức độ và tần suất không khác gì so với những vị trí khác, thậm chí còn nhiều và nặng hơn.2 Đau hạ vị là bệnh gì ?2.1 Đau hạ vịRead More