lobloc.net
Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social 1936-1939
Comentari sobre l’exposició Gràfica anarquista. Fotografia i revolució social 1936-1939.